sunnuntai 31. lokakuuta 2010

Valtuustoaloite:Rahoituksen hakeminen kuntaMETSOn toteuttamiseen

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO on laajentunut koskemaan myös kuntia. Kunnat voivat hakea rahoitusta metsäalueidensa inventointiin ja niiden luonnonarvojen säilyttämista tukevaan metsien käytön suunnitteluun. Kunnat voivat tarjota sopivia metsäkohteita ohjelmaan ja saadakorvausta alueesta, jos valtio sen ostaa suojelualueeksi.

Mikkelissa kuntaMETSO-rahoitus on ajankohtainen, koska metsästrategian laadinta on juuri alkamassa. Metso-rahalla voidaan tuottaa arvokasta lisätietoa kaupungin metsäomaisuudesta ja sen hoidosta.

Vihreä valtuustoryhmä teki 4.10.2010 asiaa koskevan valtuustoaloitteen. Asiaa oli jo sivuttu teknisessä lautakunnassa, mutta se ei oikein näyttänyt saavan innostunutta vastaanottoa, joten päätimme kiinnittää tähän huomiota.

Muuten ensi vuoden budjetti tietysti askarruttaa.

Viime yönä taas käännettiin kelloja, se antaa tunteen, että on saanut hulppeasti lisäaikaa tänään. Ehdin jopa käydä etsimässä suppilovahveroita, ja vähän löytyikin. Tänä syksynä ne tuntuivat nousseen myöhään ja nytkin olivat aika pieniä ja niukasti. Muutoin kesä on antanut ruhtinaallisesti antimiaan kotipuutarhurille ja marjojen kerääjälle.