perjantai 21. syyskuuta 2012

Osuuskuntamalli uusi mahdollisuus terveydenhuoltoonTerveydenhuollon rakenteisiin puututtava.

Vuosia on puhuttu siitä, että Suomen terveydenhuolto ei enää pysty hoitamaan tehtäviään riittävästi. Kustannukset ovat karanneet käsistä. Lisäksi ne, jotka ovat terveempiä, hyvätuloisia ja työssäkäyviä saavat enemmän ja halvemmalla palveluita kuin ne, jotka ovat köyhempiä ja sairaampia. Työvoimasta on pulaa sekä lääkäri- että hoitajapuolella. Kun työntekijät karkaavat yksityispuolelle parempien etujen houkuttelemina, joutuvat kunnat pestaamaan yhä kalliimmalla tekijöitä firmoilta. Perusterveydenhuolto rapautuu, kun esim. lääkärimäärä on radikaalisti noussut erikoissairaanhoidossa sekä yksityispuolella, mutta terveyskeskuksissa pysynyt suunnilleen vuoden 1992 tasolla.

Ongelmat on tiedostettu, mm. THL on rapotoinut tästä kattavasti. Silti ratkaisua ei ole poliittisesti pystytty löytämään. On kyllä ehdotettu, että palvelujen järjestämisvastuu siirrettäisiin isommille alueille, esim. sote-piireille tai maakunnalliselle tasolle, mutta se yksistään ei muuta kovin paljon.

Iso ongelma on monikanavainen rahoitus, joka on ainutlaatuinen Euroopassa. Kun rahaa tulee kunnista, valtiolta Kelalta, vakuutusyhtiöiltä, työnantajilta, työntekijöiltä ym. ei kukaan katso kokonaisuutta. Eri tahot siirtävät kustannuksia toisilleen. Kokonaiskustannuksia tämä nostaa.

Uusia malleja on tutkittava ennakkoluulottomasti. Aivan varmasti on järkevää, että järjestämisvastuu on isommalla alueella, joka hoitaa sekä perusterveydenhuollon että perustason erikoissairaanhoidon päivystyksineen.

Uutena on noussut esiin osuuskuntamalli, joka on kokeilemisen arvoinen. Siinä järjestäjäpuolen rahat pantaisiin yhteiseen pottiin ja palvelut tilattaisiin osuuskunnalta. Omistajana olisivat työntekijät, Kela, valtio, kunnat, mahd. Apteekit ym. Osuuskunta ei tavoittelisi ensisijaisesti voittoa, mutta voisi toimia tehokkaammin kuin nykyinen varsin kankea järjestelmä. Näin voitaisiin henkilökuntaa palkita bonuksilla, jotka antaisivat kannusteen hakeutua julkisen palvelun piiriin. Tämä helpottaisi myös nykyisiä ja etenkin tulevia rekrytointivaikeuksia.

Keski-Suomessa on lähdetty tätä mallia aktiivisesti ajamaan. 200 lääkäriä on allekirjoittanut adressin, jossa toivotaan, että tämänkaltainen malli otettaisiin siellä kokeiluun.

Terveydenhuollon kustannukset ovat Mikkelissäkin ylittymässä miljoonilla. Tämä toki oli tiedossa jo budjettia tehtäessä, koska aivan selvästi alibudjetoitiin. Ei kuitenkaan voi antaa kustannusten nousun jatkua nykyiseen malliin. Kuntien rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Yksistään kuntien toimilla ei nykyjärjestelmän puitteissa pystytä riittävästi reagoimaan. Rakenteisiin on puututtava, näpertely ei enää riitä.

Terveyskeskuslääkäri
kaupunginhallituksen jäsen
Rauni Berndt (vihr.)

Julkaistu Länsi-Savossa lyhennettynä 17.9.2012

Julkaistu  Mikkelin Kaupunkilehdessä  ja Haukivuoren Seutu-lehdessä 20.9.2012


Mihin hoitajia katoaa ja miksi?

On keskusteltu paljon hoitajamitoituksesta ja päädytty siihen, että vanhuspalvelulaki ei sitä tarvitse. Tätä on perusteltu sillä, että hoitajia ei riitä, jos laitoksiin satsataan liikaa.
Ensiksi, laitoshoidosta puhuttaessa ovat puurot ja vellit menneet sekaisin. Laitoshoitoahan on purettu ,ja se vähenee koko ajan. Lisätty on tehostettua palveluasumista vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa tai ainakin seurantaa. Tätähän pidetään avohoitona, ja asukkaat asuvat omassa vuokra-asunnossa, maksavat itse lääkkeensä ja saavat Kelan asuntotuet ynnä muut korvaukset. Ympärivuorokautista seurantaa tarvitaan joka tapauksessa jatkossakin lähinnä muistisairauksien vuoksi.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa vuodelta 2008 minimisuositus on 0,5-0,6 hoitohenkilöä asukasta kohden vuorokaudessa, joka edellyttää myös sijaisten käyttöä poissaolojen aikana. Hyvän hoidon suositus on 0,7-0,8. On valitettavaa, että kokoomus sai runnottua tahtonsa läpi ,eikä edes minimimäärää saatu lakiin.
Monessa kunnassa, esim. Mikkelissä ollaan oltu yli minimisuosituksen, lähempänä 0,6:tta. Toisaalta on tilanteita, joissa lomien tai sairaspoissaolojen takia ei päästä tuohon tavoitteeseen. Kunnat lähtevät usein loppuvuodesta kirimään talouttaan , joten sijaisten käyttöä rajoitetaan.
On nähtävissä, että kun hoitajamitoitus on liian pieni, hoitajat uupuvat. Tulee sairaslomia, jotka lisäävät toisten taakkaa. Raskaasta kolmivuorotyöstä on jo nyt lähtenyt suuri joukko hoitajia muille aloille. Kotihoitoon todennäköisesti on enemmän halukkuutta, koska se on useimmiten päivätyötä.
Ei siis ole niin, että jos ympärivuorokautiseen hoitoon ei satsata, hoitajia riittää sen tähden kotihoitoon. Se saattaa päinvastoin johtaa siihen, että tehostetussa palveluasumisessa mennään uudelleen laitosmaiseen toimintaan, jotta edes rutiinit saadaan hoidettua.
Vaikka nyt päätös mitoituksesta on jäänyt tekemättä, keskustelu siitä varmasti nousee jatkossa uudelleen. Hoitajien määrä on oltava sellainen, että he kokevat työnsä mielekkääksi ja pysyvät alalla. Toivoisin, että ei sotkettaisi laitoshoitoa ja tehostettua palveluasumista toisiinsa, jotta keskustelu pysyisi asiapohjalla.

Rauni Berndt
terveyskeskuslääkäri
kaupungin valtuuston ja -hallituksen jäsen (vihr.)

tiistai 19. kesäkuuta 2012

Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimen ulkoistamisesta

Julkaistu Pieksämäen lehdessä ja Länsi-Savossa

Pieksämäen kaupunginhallitus on päättänyt tehdä selvityksen kaupungin soten ulkoistuksesta. Tavoitteena on saada kustannuskehitys kuriin. Miksi yksityinen yritys voisi tuottaa palvelut halvemmalla? Tiedämme, että Pieksämäen kustannustaso on lähtökohtaisesti korkea. Siihen on luonnollisia syitä. Seudulla on korkea sairastavuusindeksi. Kun koko maan taso on 100, on se Pieksämäellä 121, esim. Mikkelissa 103,9, Jyväskylässä 98,9. Lisäksi ikäihmisten osuus on korkea, yli 65-v. 24%, Mikkeli 19,6%, Jyväskylä 14,4%. Koko maakunta on kaikkein korkeimmassa kustannusluokassa. Siis palvelujen tarve on suuri.
Pieksämäen palvelutaso on hyvä. Esim. lääkäreiden saatavuus on ollut hämmästyttävän hyvä, virat on pystytty täyttämään, tosin muutama ostopalveluna. Omalääkärijärjestelmä toimii. On lääkäri-hoitaja-työparit. Ihmiset pääsevät puhelimella läpi ja saavat ajan vastaanotolle. On jo reseptioikeudet omaavia hoitajia. Lisäksi useat erikoistutkimukset onnistuvat joustavasti kuten mammografia, ultraäänitutkimus, keuhkojen toimintakokeet, hermoratatutkimukset. Erikoislääkärille pääsee huomattavan lyhyellä jonotuksella, leikkauksia ei tarvitse odotella kohtuuttomasti. Palvelujen peittävyys on ilmeisen hyvä, eli ei ole suurta tarvetta yksityissektorin käytölle. Yksityisiä palveluja ei Pieksämäellä olekaan kovin kattavasti.
Kysymys onkin, mitä halutaan. Esim. Mikkelissä toiminta on tökkinyt pahasti. Kun aikoja ei ole ollut antaa, ovat ihmiset siirtyneet osin yksityispuolelle. Tämä on vielä korostunut, kun Ensi-neuvoon ei tahdo päästä läpi. Omalääkärijärjestelmä on jouduttu lääkäripulan takia lopettamaan. Osa toiminnasta on ulkoistettu samasta syystä. On kyllä säästetty perusterveydenhuollosta, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset ovat karanneet käsistä. Lisälaskua on tulossa.
Mikkelissä on osa toiminnasta pakon edessä jouduttu ulkoistamaan. On havaittu, että se tulee kalliiksi ja ensi vuonna on tarkoituksena pyrkiä taas siirtymään omaan toimintaan.
Jos Pieksämäellä puretaan nyt hyvin toimiva systeemi, on erittäin vaikea sitä enää palauttaa. Mieluummin pitäisi pureutua tuohon kaupunginhallituksen mainitsemaan ”hallinnolliseen kitkaan”, joka julkisella sektorilla vaivaa. Ongelman ydin löytynee sieltä ja se pitäisi korjata.
Epäilen, että Pieksämäellä ulkoistus tosin saattaa säästää rahaa, mutta palvelun kustannuksella. Haluavatko pieksämäkeläiset sitä?

Rauni Berndt
terveyskeskuslääkäri Mikkeli/Pieksämäki

sunnuntai 19. helmikuuta 2012

GMO:lle takapakkia

Vuosi sitten kirjoitin GMO-perunasta, Amflorasta, jota haluttiin Suomeenkin koeviljelyyn ja jopa markkinoille, lähinnä paperiteollisuuden raaka-aineeksi, mutta rehukäytöstäkin puhuttiin. Suomessa gmo-perunaa koeviljeltiin Lammissa. Tammikuussa tänä vuonna BASF, joka omistaa patentin Amfloralle, ilmoitti lopettavansa kaiken uuden Eurooppaan suunnatun gmo-kasvien kehitystyön kannattamattomana. Euroopassa eivät kuluttajat ole hyväksyneet gmo-kasveja. Greenpeace ja Avaaz keräsivät yli miljoona allekirjoitusta EU:n kansalaisilta, jotka vaativat gmo-kasvien kieltoa koko EU:ssa.


Myös muualla maailmassa on hylätty gmo-kasveja, mm. Kiina on keskeyttänyt gmo-riisin kaupallistamisen.


Silti gmo-kasvattajat ovat lisänneet tuotantoaan. Ylivoimaisesti suurin gmo-viljelijä on USA, toisena Brasilia. Kasvua on tapahtunut viime vuonna lähinnä kehittyvissä maissa. Euroopassa eniten kasvatetaan Espanjassa gmo-kasveja mm. Bt.maissia . Soijasta jo 75% on muuntogeenistä, puuvillasta 82% ja maissista 32%. Suurin ongelma tässä lienee, että kasvit on muunnettu kestämään siemenfirmojen tuottamaa kasvimyrkkyä glyfosaattia (roundup), jota käytetään reilusti, kehittyneissä maissa suojaukset ovat mitä sattuu ja jäämiä lienee. Myös rikkaruohomyrkkyjen kestävyyden antavan ominaisuuden pelätään leviävän myös muihin kasveihin, ja näin on jo tapahtunut.


Kannattaa siis tarkkailla tilannetta. Aina parempi, jos pitäytyy soijankin kohdalla luomussa.

sunnuntai 4. joulukuuta 2011

Maaherrankadun liikennejärjestelyistä

Kirjoitin marraskuun alussa seuraanvanlaisen mielipidekirjoituksen :

Keskustan rakennusmylleryksen jälkeen on mietittävä, miten keskustan liikenne hoidetaan jatkossa. Maaherrankadun Avin ja torin välinen ja Stellan ja Akselin välinen pätkä on nyt suunnitteluvaiheessa. Aikaisemmin on puhuttu siitä, etä jalankulku- ja pyöräilyaluetta laajennetaan ja autoliikenne ohjataan muualle. Nyt suunnittelussa on kuitenkin, että autoliikenne sallitaan molempiin suuntiin, mutta etusija on jalkamiehillä ja pyöräilijöillä. Tekninen lautakunta päätti, että suunnitelmat laitetaan laajaan eri tahojen kuulemiseen. On kuitenkin esitelty vain yksi malli, jota on hiukan näperrelty yksityiskohdista. Tässä vaiheessa olisi kuitenkin mahdollista esittää todellisia vaihtoehtoja. Halutaanko alue vain jalankulkijöille ja pyöräilijöille? Onko parempi vaihtoehto, jos tehdään Maaherrankadusta yksisuuntainen (samoinkuin Porrassalmenkadusta?) Onko järkevää ja houkuttelevaa autoilijoille madlella max. 20km tunnissa kävelijöiden seassa? Tässä prosessissa näen tärkeäksi, että kerrankin saisimme useita vaihtoehtoja punnittavaksi sekä tietoa, miten ne vaikuttaisivat liikenteen sujuvuuteen. Nyt olisi oiva tilaisuus mikkeliläisille kertoa mielipiteensä ja toivottavasti hyvät perustelut niille.

Rauni Berndt (vihr.)

Tätä on kommentoitu parissa kirjoituksessa. On esitetty, että tätä olisi käsitelty jo edellisellä valtuustokaudella eikä uusien valtuutettujen kuuluisi kyseenalaistaa aikaisempia käsityksiä.
Tähän kommentoisin, että on lähdettävä siitä, että kaikki on muutoksen kourissa, näkemykset voivat muuttua, ja uusilla valtuutetuilla on ehdottomasti oikeus ja velvollisuus miettiä itse käsittelyssä olevat asiat.
Toisessa kirjoituksessa kompattiin ajatusta, että voisi olla myös muita järkeviä keinoja liikenteen järjestämiseen kuin nyt ehdotettu.

Ns laaja kuuleminen näyttää nyt olevan sitä, että on järjestetty kuulemistilaisuus yrittäjille 29.11. ja yleisötilaisuus 8.12., jonne siis kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

sunnuntai 8. toukokuuta 2011

vaalien jälkeen

Vaalitulos oli jossain määrin odotettu, persut jyräsivät kaikki.
Vihreiden pudotus näin suurena tuli yllätyksenä, joskin ydinvoimapäätöksen jälkeen moni ei ymmärtänyt syitä, miksi vihreät jäivät hallitukseen. Tämän kuuli usein keskusteluissa. Itsekin olin silloin sillä kannalla, että olisi pitänyt jättäytyä hallituksesta. Eihän se lopputulosta olisi muuttanut, mutta olisi lisännyt uskottavuutta jatkossa.
Omaan äänimäärääni (354) olen tyytyväinen, samoin vihreiden Etelä-Savon ääniin, joita tuli 200 enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Ehkä täällä emme niin lähteneet etelän vihreiden linjalle naimalakkoineen, Uusine suomineen ja leijonineen, vaan pyrimme tuomaan meitä ja muita kansalaisia koskevia asioita esille.
Hyvin mielenkiintoista nähdä, miten hallitusneuvottelut etenevät, ja mikä meitä sieltä käsin odottaa.
Nyt täytyy katsoa, että kunnallispolitiikassa saadaan kokoomuksen hegemonia pysäytetyksi ja järkeviä päätöksiä tehtyä, huomenna olisi vuorossa jäähalliasia .
Joka asiassa pitäisi säästää, vaaditaan tiukkaa budjettikuria, mutta aina sieltä 10 miljoonaa euroa jostain löytyy kesken budjettikauden jäähallin remonttia varten, vaikka velaksi.

Hyvää äitienpäivää ...

perjantai 15. huhtikuuta 2011

Vihreät eivät kannata metsän kiinteistöveroa

Maaseudun tulevaisuudessa oli uutisoitu, että Vihreät kannattavat kiinteistöveroa metsälle, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Se ei ole Vihreän liiton kanta. Muuten vaalityö alkaa ollo lopuillaan. Huomenna vielä Martan ja tukiryhmän kanssa Pieksämäen torille ja se on siinä. Kaiken kaikkiaan ilmapiiri kadulla on ollut mukava ja kannustava. Itselläni on vahvasti se tunne, että yksi edustajanpaikka on tulossa. '