keskiviikko 16. kesäkuuta 2010

Valtuuston kuulumisia

Mikkelin kaupunginvaltuustossa 14.6. oli paljon asioita, mm. kaupungin elinkeinostrategian hyväksyminen sekä ympäristö- ja ilmastostrategian päivittäminen nykypäivän vaatimuksia vastaamaan. Nämä paperit ovat mielestäni erittäin hyviä, ja jos niitä päämääriä noudatetaan, moni asia enee nykyistä parempaan suuntaan ajatellen ihmisen ja luonnon hyvinvointia. Erityisesti ilahdudtti periaate, että kaikessa palvelujen järjestämisessä on otettava huomioon myös vaikutukset ilmastoon, eli palvelut on pyrittävä tuomaan lähelle, jotta turhaa autolla-ajamista vältetään. Tämän periaatteen noudattamista meideän maaseudun edustajien on erityisesti vahdittava.
Myös turpeen käytön vähentämiseen otettiin kantaa, toisaalta haluttiin puhtaan kirkkaat järvet, mutta toisaalta kuitenkin arveltiin tämä saavutettavan , kunhan turpeennostossa noudatettaisiin kaikkia määräyksiä, mikä kylläkin on hurskas toive. Toistaiseksi siis asukkaiden aktiivisuus ja painostus on edelleen paras keino yrittää saada torpedoitua lupien myöntämistä uusien turpeennostoalueiden käyttöönottamiseksi.
Uudesta elinkeinostrategiasta oli tehty pieni esite värikuvin, jossa tavoitteita esiteltiin. Tietysti nämä ovat varsin yleisluontoisia ja maailmaasyleileviä mainoslehtisiä, mutta keskeiset asiat olivat mukana.
Haukivuoren oma edustaja Heikki Nykänen esitti aivan oikein, että strategiaan tulisi saada oma osionsa myös maaseudun elinkeinoista. Ihmetystä herätti kuitenkin, että Heikki esitti, että esitteestä pitäisi poistaa luomu-sana. Heikin mielestä luomuruoka on niin pieni merkitykseltään, että se pitäisi korvata lähiruoka -sanalla.
Rohkenen olla eri mieltä. Haukivuorella on aika monta luomutuottajaa, ja heidän taloudellinen panoksensa on merkittävä. Luomu on kovassa nousussa muualla Euroopassa, ja Suomi on valitettavasti jälkijunassa ajatellen vientiä. Täällä MTK:n vanhoillinen asenne ja kauppaketjufen haluttomuus markkinoida luomua ovat pitäneet kotimarkkinat sen verran pieninä, että tuotantovolyymitkään eivät ole niin suuria, että pystyttäisiin lähtemään suurempiin vientiponnistuksiin. Uki Voutilaisen ideoima ekolääni ei välttämättä ole vielä kuopattu , ja voisimme kehittää tästä ekomaakunnan, joka toisi uutta energiaa, nuorta voimaa ja intoa ja myös vaurautta.
Itse esitin kokouksessa, että vaikka vihreän sävyjä onkin monta, voisimme ehkä kaikki hyväksyä sen luomu-sanankin esitteessä sekä strategiassa . Kysynkin keskustapuolueen edustajilta, onko järkevää asettaa maaseudun ihmiset vastakkain sen perusteella, miten he viljelevät? Eikö meidän pitäisi yhdessä edistää maaseudulla kaikenlaista tuotantoa ja elinehtoja, jotta kylät pysyvät asuttuina? Luomu- ja lähiruoka kyllä pärjäävät rinnakkain.