sunnuntai 20. joulukuuta 2009

Lehtiartikkeli

Ydinvoimalahankkeitten lobbaus on nyt kuumimmillaan, sen tarpeellisuutta tulee joka tuutista. Nyt pitäisi mobilisoida vastavoimia tälle aivopesulle, tässä oma vaatimaton panokseni keskusteluun. Lähetin sen Länsi-Savoon, Savon sanomiin ja Kaupunkilehteen. Se on toistaiseksi julkaistu lyhenneltynä Länsi-Savossa .

Ydinoima: säteilevä perintö


Maakunnassa keskustellaan sähköyhtiofuusiosta. Samaan aikaan valtakunnassa tehdään kauaskantoisempia päätöksiä, jotka koskettavat myös meitä. Ydinvoimaa on lobattu suurella rahalla vuosia ja nyt kiihtyvästi, sillä ensi keväänä tehdään eduskunnassa periaatepäätös luvan myöntämisestä yhdelle tai useammalle laitoksella.

Jotta luonnonuraania voidaan käyttää ydinvoimalan polttoaineena, sen uraani 235-pitoisuus pitääkasvattaa 0,7 prosentista 2-4 prosenttiin.Reaktorien toimiessa muodostuvien epäpuhtauksien joukossa on aina myös plutoniumia, 1000 megawatin reaktori tuottaa muutamia kymmeniä tonneja käytettyä ydinpolttoainetta vuodessa ja tonnissa on 10-20kg plutoniumia.
Plutoniumin puoliintumisaikaon 24 000 vuotta. Tämän ajan jälkeen voidaan tehdä jätteestä vielä ydinpommi, sillä se sisältää puloniumia vielä 32-35 prosenttia.Uraanin keskeisten isopoottien puoliintumisajat ovat 10milj ja 4600 miljoonaa vuotta!

Iso ongelma ovat uraanikaivokset. Uraania etsitään kiihkeästi, koska esim. USA:n yhtiöiden käyttämän uraanimalmin pitoisuus on 40 vuodessa laskenut 0,28%:sta 0,09 %:iin. Tähän saakka kaivokset ovat sijainneet kaukana asutuksesta, Saharassa, Australian ja Namibian aavikoilla, Kanadan valtavilla erämailla. Uusia uraanikaivoksia saattaa olla Afrikan tiheimmin asutuilla alueilla, Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa ja Savossa. Kaivos voi olla 20km päässä Kuopion torilata ja muutaman kymmen km päässä Joensuun keskustasta.

Uraanikaivokset saastuttavat pohjavedet usein pysyvästi, ihmisen näkökulmasta ikuisesti, kun ajatellaan noita puoliintumisaikoja. Kaivokset tuottavat miljoonia tonneja lievästi radioaktiivista jätettä. On hyvin todennäköistä, että näitä murskekasoja aletaan käyttää rakennusmateriaalina, koska siitä on kysyntää. Näin on käynyt jo Ranskassa, jossa ns Areva-skandaalin v. 2008 tultua ilmi havaittiin, että siellä aikoinaan on myyty ainakin 300milj. tonnia radioaktiivista kaivosjätettä rakennusmateriaaliksi. Sitä nyt vähintään sadoissa, mahd. tuhansissa eri kohteissa, kerrostalojen seinissä ym. Satojen ja tuhansien vuosien valvonta on mahdotonta.

Käytetyn polttoaineen kohtaloa ei ole ratkaistu missään. USA:ssa oli tarkoituksena sijoittaa jäte Yucca -vuoreen. Ajateltiin, että on mahdollista sulkeä ydinjäte turvallisesti ainakin 10 000 vuotta. Kuitenkin radioaktiivisuutta vapautuu suuri määrä vielä 300 000 vuoden jälkeen, ja nyt on Yhdysvaltain ympäristöministeriö määrännyt hallituksen suunnittelemaan soppusijoituspaikan, joka olisi turvallinen vähintään miljoona vuotta.

Suomessa olisi sijoituspaikka Olkiluodon kalliossa , pakattuna kuparikapseleihin.Suomessa riittää 10 000 vuoden raja. Uusissa tutkimuksissa on havaittu, että kuumissa hapettomissa olosuhteissa kapseleissa voi tapahtua korroosiota muutamassa sadassa vuodessa.Kapselit ovat kuumiatuhansia vuosia, uuden EPR-reaktorin jäte olisi vielä kuumempaa ja vaarallisempaa.

Jätettä on jo liikaa. Ei ole vastuullista antaa lupaa enää yhdellekkään uudelle voimalalle. Suurin osa suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisäämistä.

Sodanjälkeinen sukupolvi on kunnostautunut hukkaamalla suuren osan luonnonvaroista, saastuttamalla veden, ilman ja maaperän ja aiheuttamalla uhkaavan ilmastokatastrofin. Ahneutemme seurauksena on saatu aikaan talouskriisi, jonka velkoja saavat lapsemme ja lapsenlapsemme maksaa. He ja lukuisat seuraavat sukupolven eivät taatusti kiitä meitä ydinjätteistä, kun meillä on mahdollisuus, jopa velvollisuus elää ilman ydinenergian lisärakentamista. Nyt pitää jättää vanhakantainen ydinenergia ja kskittyä uusiin innovaatioihin, joita syntyy kokoajan. Ottakaa yhteyttä kansanedustajiin.